CV resume

Kristina Kudsk er Billedkunstner, medlem af BKF og uddannet på tekstil afd. på Designskolen i København.

Efter at have undervist i kreative fag på højskoler, seminarier og unge grønlændere fra Kofoeds skole, blev hun i 1985 udsendt til Afrika af Mellemfolkeligt Samvirke i tre år. Her oprettede hun et produktionsværksted på en secondary school og undervisede unge i stoftryk, tegning, komposition og farvelære.

1991 blev Kristina Kudsk projektansat på Kunstindustrimuseets Tekstilsamling og senere  på Nationalmuseets Etnografiske Samling. På Kunstindustrimuset, nu Designmuseet, forskede og arbejdede hun med kniplinger til udstillingen “Pragt og Poisi”. Hun udarbejdede 16 plancher med hvert sit forstørrede knipleslag, så folk kunne forstå , hvordan den enkelte knipling var konstrueret.

I 1998 debuterede Kristina Kudsk på Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie Udstillings Bygning i København.

Hun startede med store oliemalerier af køer, Ørestadsbyggerier og blomster.

Siden 2008 har hun overvejende arbejdet med grafik, som hun komponerer med tegning, foto og tryk.

Kristina Kudsk eksperimenterer med materialer og rytmer i billedet.

Hun bruger hverdagen som en øjenåbner, ved at se og opdage nye vinkler og farver.