Udsmykning

År
2010 Stort maleri ved DR. Byens Metrostation i tre år
2005 Sallingsund Rådhus
2004 Den Kongelige Veterinære Landbohøjskoles Bibliotek
2004 Nordisk Films Audio afdeling i Valby
2000 Seminarium i Kolding, finansieret af Statens Kunstfond.