Udstilling på Ørestads Bibliotek 2015

En kort, men stor historie om Kalvebod Fælled.

I 1930erne var der stor arbejdsløshed . Man nedsatte ”Statens landvindingsudvalg.”

I skyggen af Hitlers begyndende verdenskrig, var det nødvendigt at sætte arbejdsløshedsprojeter i gang, så befolkningen ikke var nødsaget til at tage til Hamborg og deltage i Hitlers krigsmaskineri.

1939 blev lov nr. 134 om tørlægning af Kalvebod vedtaget. Det kostede det svimlende beløb af 12 mio kr., i dag 384 mill. kroner. Fra 1 maj 1940 var der 400 mand i gang på hvert hold , med arbejdet på det 12,5 km lange dige. Selve gravearbejdet var færdigt 1945. 1948 begyndte Vandlauget at udtørre de 2000 hektar vådområde. Amager blev 1/3 del større. Der opførtes to pumpestationer. En Nordre  pumpestation ved Sjællandsbroen og en større pumpe, Søndre Pumpestation, ved den senere fremkomne Klydesø. Der blev gravet 400 km grøfter og 100 km kanaler for at afvande området.

Gårdene på Vestamager havde frem til midt i halvtresserne, dels haft dyr gående på Fælleden, og dels brugt området til Jagt. Man skød ræve, harre og fugle. Men i løbet af 50erne var det slut med det frie liv, idet militæret overtog området, og et 12 m. langt, højt og solidt hegn blev sat op.

1984 flyttede militære imidlertid væk, og hegnet blev efterhånden taget ned og området åbnet for offentligheden. Man måtte kun færdes på stierne, da militæret havde efterladt kugler og krudt overalt på det store, øde område

1987 åbner  Kalvebod broen med cykelsti, som forbinder Vestamager med Sjælland.

Efter forsvarsforliget i 1989, nedsættes et udvalg under Kirsten Stallknægt. De skal prøve at komme med forslag til investeringer og nye arbejdspladser i Københavns området efter flåden har forlandt Holmen.1992 vedtages Ørestaden .

Ørestadens areal er på 310 hektar land, formet som et langt stort slips.

2002 bliver Ørestaden synlig højt hævet, midt på den øde slette, idet Ferring indvider sit Domicil tegnet af arkitekten Henning Larsen. 16 -10 2003 starter Metroen med at køre. Det er fantastisk. Marts 2005 indvies Øresundsbroen. Regionaltoget begynder så småt at standse på Ørestads station, og toget fortsætter til Sverige.

Naturskolen på Kalvebod Fælled starter 2003.

Første gang jeg oplever Kalvebod Fælled er i 1979. Hver Kristihimmelfarsdag åbner militæret sine porte for  besøg på det 12,5 km lange dige. Vi kører med cykelvogne, børn og madpakker hele vejen på diget til Kongelunden. Jeg er målløs over at opleve, så stort et fladt øde område, så tæt på byen, med høj himmel og fladt som en pandekage. Overalt kan man se ind til byens tårne og høre rådhusuret slå. Jeg beslutter, at herude vil jeg bo, når tiden er inde. 1991 flytter jeg ind på Kongelundsvej i haveforening. Jeg har siden cyklet på Fælleden og tegnet og malet fuglene, fårene, landskabet, kranerne, de store byggerier og himmelen med flotte skyer.

Vil man vide mere om området, så gå ind i Videoteket i Gothersgade 55, og se dokumentarfilmen, ”Amager bliver større” fra 1941. Man kan også finde filmen på Google. Den er gratis og tager kun 7min

God tur! Kristina Kudsk