Frise over indgangen, bestående af 4 billeder med arbejdere på diget